Creatieve Communicatie

LET OP:     Lisa Borstlap is nu 77 jaar en gaat eind van dit jaar stoppen met lessen geven na 40 jaar ontwikkeling van de Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie, Kunsteducatie en Tekentaal en het opzetten van de Beroepsvereniging Tekentaal. 

De KOLAM school gaat dan dicht en Lisa gaat met haar man Danny Becher in de school wonen. Vanaf 2023 zal Lisa individuele nascholing en nazorg voor je praktijk bieden op aanvraag


Tekenen in dienst van zelfontplooiing en zelfinzicht

  • Het eerste jaar is verkennend.
  • Het tweede jaar is verdiepend.
  • Het derde jaar is specialistisch.
  • Het 4de jaar is pratijkgericht en eindexamenjaar.

Het eerste jaar is verkennend.

Je maakt alle werkvormen, zoals die ook in de basistraining voorkomen, maar dan gericht op kinderen. Hiermee vul je je eigen rugzak. Je ondergaat de tekenopdrachten en leert met diverse materialen en technieken je tekenvaardigheid, schildertechnieken en zelfexpressie vergroten. Daarbij leer je vanuit de vele brillen de beeldtaal lezen en vertalen naar jezelf.
Afsluiting met een certificaat van je competenties.

Het tweede jaar is verdiepend.
Je leert nog beter signalen uit de tekening te vertalen, naar wat het kind in de groep nodig heeft. Hiermee ontwerp je themalessen op maat, voor bepaalde doelgroepen en leeftijdsfasen. Je oefent groepsdynamica en kringgesprekken rond de beeldtaal van kinderen en leert een ouderavond geven. Je bouwt aan opeenvolgende lesprogramma’s en leert deze uitvoeren. Je wordt getoetst via een aantal schriftelijke toetsen en 2 praktijkexamens Afsluiting met het diploma Kindertekendocent.

Het derde jaar is specialistisch.
Het gaat nu om individuele tekentherapie voor kinderen rond hun hulpvraag en de hulpvraag van ouders of instanties. Thema’s die aan bod komen zijn sessieopbouw, counselvaardigheid, omgang met de ouders en het netwerk van het kind, familieopstellingen via de tekentaal, gesprekstechnieken, rollenspel en creatieve werkvormen om negatieve emoties om te zetten. Je leert de tekentaal op een professionele manier lezen en beschrijven, zodat je een eigen praktijk kunt starten.
Na de zomer start je met je eigen autobiografische tekeningen en onderga je wat tekentherapie doet met jezelf. Vanaf je geboorte tot en met je volwassen leven van nu wordt via teken- en schilderingen onder de loep genomen. Naar aanleiding daarvan schrijf je een aantal zelfreflecties. Hierdoor ga je psychologische en biologische verbanden leggen van jezelf als kind in je gezin- en familiesituatie.

Het 4de jaar is praktijkgericht en eindexamenjaar.
TEKENEN MET EEN KIND VANUIT ZIJN HULPVRAAG. Casussen schrijven, je beroepsethiek naleven.
Kindertekentherapeut worden.
Je gaat met kinderen therapeutisch aan de slag en legt je casus voor aan de intervisiedocent, die je 10 keer in dit jaar bezoekt. Je kunt dan al goed tekeningen lezen en een behandelplan opstellen. Daarnaast leer je nog meer effectieve sessievormen, kort en bondig rapporteren en casusbesprekingen houden rond het lezen van de tekensignalen. Tenslotte maak je van 1 kind een eindverslag van 6 therapeutische bijeenkomsten. Je volgt 10 intervisiedagen bij je mentor en 10 lesdagen op school.
Afsluiting met het diploma kindertekentherapeut.