Genezend Tekenen

Genezend tekenen is een lichaamsgerichte, psychotherapeutische, creatieve en communicatieve vorm van kunstzinnige therapie, waarbij de hersensynchronisatie, motoriek en de zintuigen volop meedoen.

Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen bewust en onbewust, tussen hersenfuncties en motoriek, tussen denken, voelen en emoties en de complexiteit van onze wil. Recentelijk wetenschappelijk onderzoek wordt geïntegreerd in de lesstof.

Daar waar verdrongen beelden rond traumata opgeslagen worden, haalt de tekentherapeut deze op een veilige verantwoorde manier naar boven en helpt ze zichtbaar en bespreekbaar maken, waardoor ze verwerkt kunnen worden. Hierdoor krijgt alles een plek en wordt het leven weer zinvol.

HET DOEL VAN DE OPLEIDING GENEZEND TEKENEN

– Via creatieve processen, lichaamswerk en bewustwording aan jezelf werken om later met anderen hetzelfde te doen.

– Een boeiend en modern vak te leren waarbij de beeldvorming en inzicht van de mens centraal staat.

– Een zelfstandige maatschappelijk betrokken praktijk opzetten.

– Studenten jong en oud, via tal van creatieve werkvormen te begeleiden in hun doelstellingen tot zelfheling, zelfrealisatie, zelfinzicht en optimalisering van hun competenties.

– Met cliënten te counselen via de tekentaal rond hulpvragen, de zin van ziekte, relaties en werk.

– Probleemoplossend coachen via de beeldtaal en doelgericht werken, waarbij “ruis en gruis” geëlimineerd worden. Een kracht-zwakte analyse geeft daarbij houvast en richting in het behandelplan.

– Hulpvragen van ouders en kinderen uit te diepen, hun onderlinge relatie te verbeteren, inzichten, zelfvertrouwen en hun zelfbeeld te vergroten via creatieve werkvormen.

– Ambulant en in eigen praktijk werken met groepen, gezinnen, bedrijven en individueel.

– Het gestoorde zelfbeeld rond psychiatrische stoornissen in balans te brengen door bestaansrecht te doorleven via energetische werkvormen en inducties.